Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

Μετατόπιση χημ ισορ. σε εξώθερμη αντίδραση. με ελάττωση της θερμοκρασίας


Με ελάττωση της θερμοκρασίας η αντίδραση μετατοπίζεται προς τα δεξιά (προσπαθώντας να αυξήσει την θερμοκρασία που εμείς ελαττώσαμε  - παράγοντας θερμότητα μαζί με επιπλέον αμμωνία)
Παράγεται πιο πολύ αμμωνία.
(οι εξώθερμες αντιδράσεις ευνοούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες)
Βλέπε την αντίστοιχη αύξηση της σταθεράς Κ της χημικής ισορροπίας. 

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η χημική ισορροπία

Βοηθητικό χαρτί πλοήγησης (μπούσουλας) για τη διδασκαλία της χημικής ισορροπίας και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.




Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018