Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2008

Πειραματικές δραστηριότητες Χημείας σε κάρτες χωρίς πολλά λόγια

1) Εκτίμηση Ρh azax για τζάμια, αναψυκτικού σόδας με δείκτες
2) Χρώμα δεικτών σε διαλύματα γνωστού Ρh.


3) Παρασκευή διαλυμάτων με Ρh=3,11,54) Το σιδερένιο καρφί βάφτηκε κόκκινο (επιχαλκώθηκε)
Το διάλυμα εμπλουτίζεται με ιόντα σιδήρου. Το διάλυμα βαθμιαία πρασινίζει, ενώ το ατσαλόμαλλο κοκκινίζει από τα ιόντα χαλκού που επικάθηνται σ΄αυτό, αντικαθιστώντας τα άτομα σιδήρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: