Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

Οξείδωση θειώδους νατρίου από υπερμαγγανικό κάλιο (Πείραμα - Φύλλο εργασίας)


Ποια ουσία είναι το οξειδωτικό; 

Το   .............    και συγκεκριμένα το ....  που ανάγεται από
 που έχει στο υπερμαγγανικό ιόν σε δισθενές ιόν μαγγανίου
Να γραφεί η σχετική ημιαντίδραση και να σημειωθεί  η ελάττωση του ΑΟ

Ποια ουσία είναι το αναγωγικό; 
Το ........................ που οξειδώνεται σε ..........
Το ....  από + 4 που έχει στα  ... ..... .ιόντα, οξειδώνεται σε +6 που έχει στα  . . . . . . .ιόντα.
Να γραφεί η σχετική ημιαντίδραση και να σημειωθεί η αύξηση του ΑΟ

Να γραφεί η πλήρης αντίδραση Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Οξειδωτικό: οξειδώνει - ανάγεται Αναγωγικό: ανάγει - οξειδώνεται

Για να ξέρουμε τουλάχιστον τη κατάσταση (στερεά - υγρή - αέρια) όταν γράφουμε ένα σωρό αντιδράσεις, χωρίς οι μαθητές να έχουν δει ΠΟΤΕ τις εν λόγω ουσίες, έστω και κατ' όψιν.
Τα σχήματα από το βιβλίο ΑΝΟΡΓΑΝΟΣ ΧΗΜΕΙΑ των Στυλιανού Κατάκη - Δημητρίου Κατάκη.(Αθήνα 1964)

.........................................
 Από το ΑΝΑγωγικό ΑΝΑχωρούν ηλεκτρόνια, το ίδιο παθαίνει οξείδωση, ενώ ανάγει κάποιο άλλο.
Στο οξειδωτικό έρχονται τα ηλεκτρόνια, το ίδιο ανάγεται, ενώ οξειδώνει κάποιο άλλο.
.............................................................

Από το βιβλίο Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας του Μανουσάκη 

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Ύλη Χημείας Γ Λυκείου, για τις Πανελλήνιες του 2016


Το ΦΕΚ 940 της 25ης Μαίου 2015 με την ύλη της Χημείας της Γ Λυκείου για τις Πανελ Εξετάσεις του Ιουνίου 2016. Περιέχει τους διδακτικούς στόχους ανά ενότητα. Πολύ σημαντικό αυτό!