Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2008

Ένας έξυπνος τρόπος αποθήκευσης χημικών ουσιών


Η φωτογραφία δείχνει τον τρόπο αποθήκευσης των χημικών ουσιών ώστε να φαίνεται τι περιέχει το κάθε δοχείο. Τα βάζα έχουν τοποθετηθεί αμφιθεατρικά σε αναβαθμίδες στο εσωτερικό των ντουλαπιών. Στα ντουλάπια έχουν τοποθετηθεί στενά επί μέρους ράφια σε διαφορετικά επίπεδα.
Η οριζόντια τοποθέτηση που συνήθως κάνουμε εμποδίζει να βλέπουμε με την πρώτη ματιά τι υπάρχει, το πρόβλημα λύνεται μερικώς αν γράψουμε με ανεξίτηλο μαρκαδόρο στο καπάκι του κάθε πλαστικού δοχείου τον τύπο της ουσίας που περιέχει. Η φωτογραφία από εργαστήριο γαλλικού Σχολείου.

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2008

Βασικές ερωτήσεις - απαντήσεις για τα συνταξιοδοτικά

1. Πώς υπολογίζεται η σύνταξη στους παλιούς ασφαλισμένους από 1-1-2008;
1. Με βάση το νόμο 3029/2002 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων του Δημοσίου από 1-1-2008. Η αλλαγή αυτή έχει γίνει γνωστή στους ασφαλισμένους με έναν τρόπο ανεπαρκή, ώστε να έχει δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση και ανασφάλεια με αποτέλεσμα να συμβάλει και αυτή μαζί με το φόβο για το νέο ασφαλιστικό στον τριπλασιασμό των αποχωρούντων από το δημόσιο την τελευταία διετία. Διευκρινίζεται λοιπόν ότι για κάποιον που θα συνταξιοδοτηθεί από το 2008 και μετά ,η σύνταξή του θα υπολογιστεί ως εξής:
Για τα έτη υπηρεσίας που έχουν συμπληρωθεί μέχρι 31-12-2007 θα υπολογιστούν με βάση τον τελευταίο μισθό που θα έχει, όταν εξέλθει της υπηρεσίας και με ποσοστό αναπλήρωσης το 80% του βασικού του μισθού.
Για τα χρόνια που θα συμπληρωθούν από 1-1-2008 και μετά , μόνο γι’ αυτά τα χρόνια το ποσοστό αναπλήρωσης μειώνεται σταδιακά από το 80% στο 70% σε δέκα χρόνια και ολοκληρώνεται το 20017.
Η επιλογή να αποχωρήσει κάποιος νωρίτερα για να μην τον πιάσει αυτή η μείωση, είναι εντελώς λαθεμένη, αφού το κέρδος που θα έχει από την αύξηση των ετών ασφάλισης είναι πολλαπλάσιο από τη ζημιά που θα υποστεί από τη μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης. Aκόμα και το 2017 που ολοκληρώνεται η μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης , η μείωση της σύνταξης κάποιου που αποχωρεί με 35 χρόνια υπηρεσίας δεν ξεπερνά το 6,10% σε σχέση με το παλιό σύστημα, δηλ. αν υπολογίζονταν όλα τα χρόνια με ποσοστό αναπλήρωσης 80%.. Αντίθετα αν κάποιος, αντί να φύγει στα 30 χρόνια υπηρεσίας, φύγει στα 35, το κέρδος που θα έχει στη σύνταξή του λόγω της αύξησης των ετών ασφάλισης φθάνει το 25%.

2. Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος;
2. Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας συνυπολογίζεται μαζί με την υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ( με εξαγορά ή χωρίς εξαγορά.)

3.   Ποιοι εξαγοράζουν τη στρατιωτική τους θητεία και τι θα κερδίσουν;

3. Τη στρατιωτική τους θητεία την εξαγοράζουν όσοι μέχρι 31-12-97 δεν είχαν κλείσει 25 έτη υπηρεσίας, στην    οποία        συμπεριλαμβάνεται        η    δημόσια προϋπηρεσία και η   στρατιωτική  θητεία.  Για τους ασφαλισμένους από 1-1-83 συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος   ασφάλισης   στον  ιδιωτικό  τομέα,   αρκεί  η δημόσια υπηρεσία να είναι     τουλάχιστον 5ετής. Η εξαγορά γίνεται με ποσοστό 6,67% στο βασικό μισθό και    συμφέρει    πάντοτε    μέχρι   τα    …40    χρόνια υπηρεσίας, αν μπορεί κάποιος να παραμείνει.


Η ενδιαφέρουσα συνέχεια εδώ
Αρχική Πηγή: Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008

Οδηγίες για τη διδασκαλία στα Γυμνάσια

Η Χημεία στις τάξεις Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου είναι μάθημα γενικής παιδείας και έχει εργαστηριακό χαρακτήρα με σκοπό οι μαθητές:
1. Να ασκηθούν στην παρατήρηση, περιγραφή, ερμηνεία και πρόβλεψη ορισμένων χημικών φαινομένων.
2. Να προσεγγίσουν ποιοτικά και πειραματικά βασικές έννοιες της Χημείας.
3. Να καλλιεργήσουν νοητικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων αναπτύσσοντας κριτική σκέψη και δημιουργική φαντασία.
4. Να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας και του σωστού καταμερισμού εργασίας και να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας.
5. Να κατανοήσουν τη σημασία του φυσικού περιβάλλοντος για τη διατήρηση των διαφόρων μορφών ζωής και την αναγκαιότητα εξοικονόμησης των φυσικών πόρων. Να αναπτύξουν ως εκ τούτου πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και για τη διαχείριση των φυσικών πόρων.
6. Να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες μέσω της συναρμολόγησης και χειρισμού απλών συσκευών, ώστε να αναγνωρίσουν και την αξία της χειρωνακτικής εργασίας.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Β΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (1 ώρα την εβδομάδα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους).
Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χημεία» Β΄ Γυμνασίου των Αβραμιώτη Σ., Αγγελόπουλου Β., Καπελώνη Γ., Σινιγάλια Π., Σπαντίδη Δ., Τρικαλλίτη Α. και Φίλου Γ.
Το βιβλίο αυτό συνοδεύεται από Εργαστηριακό Οδηγό, Τετράδιο εργασιών και βιβλίο του εκπαιδευτικού, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος.
Στο βιβλίο εκπαιδευτικού Χημείας Β΄ Γυμνασίου (http://zeus.pi-schools.gr/gymnasio/xhmeia_b/kath/kath_1_114.pdf) υπάρχει πλήρης πρόταση χρονοδιαγράμματος (VI. Πρόταση χρονοδιαγράμματος σελίδα 19 και εξής), όπου για κάθε κεφάλαιο προτείνεται ο σχετικός προγραμματισμός).

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (1 ώρα την εβδομάδα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους).
Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χημεία» Γ΄ Γυμνασίου των Θεοδωρόπουλου Π., Παπαθεοφάνους Π. και Σιδέρη Τ.
Το βιβλίο αυτό συνοδεύεται από Εργαστηριακό Οδηγό, Τετράδιο εργασιών και βιβλίο του εκπαιδευτικού, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος.
Στο βιβλίο εκπαιδευτικού Χημείας Γ΄ Γυμνασίου (http://zeus.pi-schools.gr/gymnasio/xhmeia_c/kath/1-120.biblio%20kathigiti.pdf) υπάρχει πλήρης πρόταση χρονοδιαγράμματος (από σελίδα 32, Ενότητα 1η Οξέα – Βάσεις - Άλατα και εξής), όπου για κάθε κεφάλαιο προτείνεται ο σχετικός προγραμματισμός.

ΠΗΓΗ: ΑΛΦΑΒΗΤΑ
http://www.alfavita.gr/OdigosEkpaideytikou/od1_11_08_932.php

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2008

Εύρεση περιεκτικότητας ξιδιού. Τιτλοδότηση.

Η εργαστηριακή άσκηση Χημείας Γ θετικής σε φύλλο εργασίας με την πορεία της άσκησης, σχήματα, σύντομη θεωρία, αναγραφή παρατηρήσεων - μετρήσεων.
Η άσκηση γράφτηκε με βάση τον αντίστοιχο εργαστηριακό οδηγό του ΟΕΔΒ
Το φύλλο εργασίας ΕΔΩ