Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2009

Τα θέματα Χημείας των εισαγωγικών εξετάσεων του 1970 τη χρονιά.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Θεωρία: Ηλεκτρονική εξήγησις του σθένους και της χημικής συγγενείας. Ανίχνευσις και προσδιορισμός άνθρακος και αζώτου εις τας οργανικάς ενώσεις. Προέλευσις, παρασκευή και ιδιότητες του μαγνησίου.
Άσκηση: Μια σειρά αντιδράσεων ανόργανης χημείας
Πρόβλημα: Από ποσοτικά δεδομένα της εξουδετέρωσης διαλύματος διδυνάμου οξέος Η2Α από διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου να βρεθεί το ΜΒ του οξέος. Υπολογισμός ποσότητος υδροξειδίου του καλίου, με προσμείξεις, για την μετατροπή ίσης ποσότητος του οξέος σε όξινο άλας του καλίου.

ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ – ΓΕΩΠΟΝΟΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Θεωρία: Νόμος των απλών πολλαπλασίων (Dalton) και εξήγησις αυτού. Μεταλλουργία και ιδιότητες του κασσιτέρου. Γενικά περί αλδεϋδών και κετονών. Ιδιότητες και χρήσεις της ακεταλδεϋδης.
Άσκηση: Από ανθρακασβέστιο αντιδράσεις παρασκευής ακετυλένιου, ασβεστοκυαναμίδιου, χλωροφόρμιου, ακετόνης και νιτροβενζόλιου.
Πρόβλημα: Εύρεση εκατοστιαίας σύστασης μίγματος ανθρακικού νατρίου και όξινου ανθρακικού νατρίου, από τη μάζα του μίγματος και από την αύξηση της μάζας δοχείου που περιέχει στερεό ΚΟΗ, όταν σ’ αυτό διαβιβασθεί το αέριο της αντίδρασης υδροχλωρικού οξέος με το δεδομένο μίγμα, και στη συνέχεια (δεύτερη ερώτηση) το βάρος μη καθαρού NaOH για την μετατροπή του NaHCO3 σε Νa2CO3.
( Ε! πολύ θα’ θελα να είχα ένα αντίγραφο ή το ίδιο το τετράδιο του γραπτού μου, τον Σεπτέμβριο του 1970, στο τότε κτίριο του Παν/μίου Ιωαννίνων επί της Δόμπολη, και μόνο η θεωρία έπιανε 7-8 σελίδες στα βιβλία Μανωλκίδη ή Παπαγεωργίου. Αλήθεια έπρεπε να γράψουμε από εκεί, ή έφτανε μόνο το τότε ολιγοσέλιδο βιβλίο του ΟΕΔΒ, κανείς δεν μας είχε διαφωτίσει.
Ποιος πτυχιούχος χημικός θυμάται να μας πει τη μεταλλουργία και τις ιδιότητες του κασσίτερου;
Πρόσφατα καθηγητής της Βιοχημείας σε μια Ιατρική Σχολή, σε τμηματικές εξετάσεις έβαλε μεταξύ των άλλων σαν θέμα να γράψουν οι φοιτητές/τριες τον χημικό – συντακτικό τύπο κάποιας βιταμίνης. Ένας τολμηρός, ριψοκίνδυνος φοιτητής ρώτησε τον καθηγητή αν μπορεί ο ίδιος να γράψει τον πολύπλοκο τύπο – καλύτερα έπρεπε να τον ρωτήσει σε τι θα χρησιμεύσει, μπορούσε π.χ. ο κ. καθηγητής να ζητήσει μόνο τις χαρακτηριστικές ομάδες της βιταμίνης ή τυχόν άλλες σημαντικές πληροφορίες του μορίου της βιταμίνης. Ο κ. «καθηγητής» δεν δίστασε να απαντήσει « εσύ είσαι φοιτητής και πρέπει να γνωρίζεις τον τύπο, εγώ είμαι καθηγητής…»)

ΙΑΤΡΙΚΟΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Θεωρία: Ισχύς οξέων και βάσεων. Από τι εξαρτάται αύτη. Δώσατε παραδείγματα ισχυρών και ασθενών βάσεων και οξέων. Παρασκευή και ιδιότητες του μυρκηκικού και του οξαλικού οξέος. Μοριακοί και συντακτικοί τύποι. Δώσατε παραδείγματα ισομερών και πολυμερών ενώσεων. (ΝΑΙ μόνο αυτά, σχεδόν 5,6 σελίδες θεωρίες από τα φροντιστηριακά βιβλία χημείας Μανωλκίδη – Μπέζα, Παπαγεωργίου – Λιάτη, Κυριακού κλπ)
Άσκησις: Σειρά αντιδράσεων που ξεκινούσαν από θέρμανση χλωριούχου αμμώνιου με οξείδιο του ασβεστίου. Οξείδωση του παραγομένου αερίου Α σε υψηλή θερμοκρασία παρουσία λευκοχρύσου. Το νέο αέριο Β σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα προς αέριο Γ. Το αέριο Γ σε αντίδραση με ύδωρ προς διάλυμα Δ. Το διάλυμα Δ σε αντίδραση με φωσφόρο, και άλλο μέρος του Δ με πυκνό θειϊκό οξύ προς διάλυμα Ε. Το διάλυμα Ε σε αντίδραση με γλυκερίνη, και σε αντίδραση μετά τολουολίου.

Πρόβλημα: Υδρογόνωση ορισμένης ποσότητας ακετυλένιου προς αιθυλένιο και αιθάνιο με αναλογία μορίων 1 προς 4. Πόσο θειϊκό οξύ απαιτείται σε αντίδραση με ψευδάργυρο που θα δώσει το υδρογόνο της υδρογόνωσης, και πόσο χλωρικό κάλιο θα χρειασθεί να δώσει το οξυγόνο για την τέλεια καύση των προϊόντων της υδρογόνωσης.Τα θέματα Χημείας των Πολυτεχνικού, Φυσικομαθηματικού-Γεωπονοδασολογικού, Ιατρικού-Φαρμακευτικού Κύκλων, του 1970 τη χρονιά.

Τα θέματα Χημείας του Τεχνικού κύκλου και ένα σταυρόλεξο του Αστέριου Σχοινά, καθηγητού - τότε- του Γυμνασίου Φαρσάλων.


Οι λύσεις των ασκήσεων σε επιμέλεια Ν. Πάγκαλου Ε. Συμβώνη Χημικών.

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

Το ζήτημα θεωρίας στις εισαγωγικές εξετάσεις του 1970, του ΦΣ/ΚΟΥ κύκλου, από βιβλία της εποχής.

Νόμος του Χημικού Dalton, των απλών πολλαπλασίων, ένας άχρηστος πια νόμος, αφού ότι ήταν να δώσει το έδωσε, μετά την εύρεση των ατομικών βαρών και τη γραφή των ενώσεων με μοριακούς τύπους, η αρχαιολογία της Χημείας.
Οι ληστές αφοί Dalton είναι ήρωες καρτούν, που τους κυνηγάει ο Λούκυ Λούκ.
(από το βιβλίο Παπαγεωργίου-Λιάκη)

Μεταλουργία και ιδιότητες κασσίτερου. Άντε τώρα να θυμάσαι πως παραλαμβάνεται ο κασσίτερος από τα μεταλλεύματά του. Φαίνεται ο θεματοδότης έκανε καλατζής, γανωματής.
(από το βιβλίο Παπαγεωγίου - Λιάκη)


Γενικά περί αλδεϋδών και κετονών (μόνο γενικά δεν ήταν). Ιδιότητες και χρήσεις της ακεταλδεϋδης (άλλα τόσα)
(από το βιβλίο Οργανική Χημεία Μανωλκίδη - Μπέζα)

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009

Θέματα, λύσεις ΧΗΜΕΙΑΣ στις Παγκύπριες εξετάσεις 2009

Για ευχερέστερη λήψη

ΘΕΜΑΤΑ Παγκύπριων στη ΧΗΜΕΙΑ *ΕΔΩ*

ΛΥΣΕΙΣ θεμάτων Χημείας (Από ΕΔΩ)

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009

Θέματα Χημείας εισαγωγικών εξετάσεων 1971.


Τα θέματα Χημείας των εισαγωγικών εξετάσεων του 1971 του Ιατρικού-Φαρμακευτικού, Φυσικομαθηματικού- Γεωπονοδασολογικού, Διδασκαλικού, Γυμναστικού, Πολυτεχνικού και Τεχνικού Κύκλου.

Δύο ή τρεις ασκήσεις κυρίως σε όχι και τόσο Χημεία όπως: Εύρεση σύστασης μίγματος, εύρεση ατομικού βάρους στοιχείου, καύσεις οργανικών ενώσεων, εύρεση εμπειρικού τύπου, ελάχιστες οι απαιτούμενες αντιδράσεις στις ασκήσεις.

Λείπει το ζήτημα της θεωρίας σε κάθε κύκλο, που απαιτούσε τεράστια απομνημονευτική ικανότητα – σκληρού δίσκου πολλών Mb - από νόμους Χημείας, παρασκευές και ιδιότητες στοιχείων, αρκετών χημικών ανοργάνων και οργανικών ενώσεων.

Οι λύσεις των ασκήσεων στο τεύχος 27 του περιοδικού Φυσικός Κόσμος, τον Νοέμβριο του 1971, σε επιμέλεια των Παντελή Τόμου, Φαίδωνα Γερογιάννη, Φυσικών.
(Εκδότης του Φ.Κ.: Ευαγ. Παπαθεοφάνους, που εσυντάσσετο υπό τον έλεγχο Επιτροπής Επιστημόνων, με Υπεύθυνο συμφώνως τω Νόμω, Διευθυντή Συντάξεως τον Βασίλειο Σουρβίνο)


Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

Θέματα Χημείας στις εισαγωγικές εξετάσεις του 1972.

Σήμερα είπα - μετά από παράκληση φίλου αναγνώστου του blog- να ανοίξουμε, να κεραστούμε και να πιούμε εις υγείαν, μια φυάλη εσοδείας 1972.

Από το τεύχος 34 (Νοέμβριος 1972) του περιοδικού Φυσικός Κόσμος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών τα θέματα Χημείας των εισαγωγικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 1972, σε επιμέλεια των Φυσικών Παντελή Τόμου – Φαίδωνα Γερογιάννη.

(Εκδότης του Φ.Κ. Ευάγ. Παπαθεοφάνους, Επιτροπή Σύνταξης: Κωνσταντίνος Κρεατσάς, Σαλτερής Περιστεράκης, Δημήτριος Κοτζαμάνης, Διευθυντής Συντάξεως: Βασίλειος Σουρβίνος)

Τα θέματα από τέσσερα συνήθως ζητήματα το πρώτο με θεωρία, το δεύτερο θεωρία και μια απλή εφαρμογή, το τρίτο ζήτημα άσκηση, το τέταρτο ζήτημα πρόβλημα.
(Βασικά: Θεωρία τρομερή σε έκταση με πολλά ΜΒ μνήμης, Ασκήσεις – Πρόβλημα: Μίγματα, ασκήσεις με σειρά αντιδράσεων, καύσεις οργανικών ενώσεων, εξουδετερώσεις οξέων ΗχΑ με βάσεις Β(ΟΗ)ψ , Μεταλλουργία από οξείδια, ενίοτε και βαριές ασκήσεις οξειδοαναγωγής)
Στην σελίδα του ιδίου τεύχους «Το γραμματοκιβώτιον του Φυσικού Κόσμου» διαβάζουμε μεταξύ των άλλων…..
Ο κ. Απόστολος Κατσίκης (Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων) μας έστειλε μίαν ωραίαν εργασία με τίτλο «Ο έμφρων άνθρωπος – Homo Sapiens»
….Ασκήσεις πήραμε από τους συναδέλφους κ.κ. Θεόδωρο Μαλδογιάννη (Ιωάννινα) μίαν Φυσικής και μίαν Χημείας και Σιδέρη Μητσιάδη (Δ Γυμν. Αρρ. Αθηνών)

….. Οι μαθητές Αλέξανδρος Καχριμάνης, Ιωάννης Βακάλης (Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων) μας έστειλαν τις λύσεις των υπ’ αρ. 214,215, 217, 218, 219, 220 ασκήσεων.
Ο Αλέκος Καχριμάνης είναι σήμερα (2009) Νομάρχης του Νομού Ιωαννίνων.


Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009

Ο ορυκτός πλούτος της Ηπείρου

Βιομηχανικά ορυκτά, ενεργειακές ύλες, γεωθερμική ενέργεια κ.ά.
ΥΠΟΓΕΙΟ ΘΗΣΑΥΡΟ ΚΡΥΒΕΙ Η ΗΠΕΙΡΟΣ!
Φωσφορίτες – ορυκτό αλάτι (Μονολίθι), ορυκτή γύψος (Βρυσέλλα), μάρμαρα και λιγνίτης (Γιάννινα), άργιλος (Ριζοβούνι), τύρφη (Κορώνη), ιαματικά νερά (Καβάσιλα) κ.ά.

• H περιοχή της Ηπείρου, λόγω της γεωλογικής της δομής και της γεωγραφικής της θέσης έχει πολλά βιομηχανικά ορυκτά, ενεργειακές πρώτες ύλες και γεωθερμική ενέργεια. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μελέτης του καθηγητή του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου Μ. Τσέζου.
Κατά συνέπεια οι πόροι του υπεδάφους της Ηπείρου, μπορούν να λειτουργήσουν ως παράγοντες ισόρροπης ανάπτυξης. Μέχρι σήμερα, όμως, μερικώς έχουν αξιοποιηθεί.

Τα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα της Ηπείρου περιλαμβάνουν μεγάλα κοιτάσματα φωσφοριτών.
Όμως λόγω χαμηλής περιεκτικότητας σε πεντοξείδιο του φωσφόρου, δεν βρέθηκε η οικονομικά συμφέρουσα μέθοδος εμπλουτισμού, η οποία θα οδηγούσε στην αξιοποίησή τους για την παραγωγή λιπασμάτων.
Ακόμη υπάρχουν:
Κοίτασμα ορυκτού άλατος στο Μονολίθι Ιωαννίνων, με αποθέματα 15 εκ. τόνων μέσης περιεκτικότητας 70-80% σε ΝaCl.
Κοίτασμα ορυκτής γύψου στη Βρυσέλλα Θεσπρωτίας, με αποθέματα 100 εκ. τόνων και περιεκτικότητα 90-95% σε γύψο. Πρόκειται για το αξιολογότερο κοίτασμα της Ηπείρου.
Κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι, όπως τα γνωστά μάρμαρα Ιωαννίνων, με ελάχιστα λειτουργούντα λατομεία σήμερα.
Κοίτασμα αργίλων στο Ριζοβούνι Πρέβεζας, κατάλληλο για παραγωγή κεραμικών προϊόντων, καθώς και λευκά ανθρακικά πετρώματα στους Νομούς Πρέβεζας και Θεσπρωτίας.

Γενικώς τα ανθρακικά πετρώματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι ασβεστόλιθοι και οι δολομίτες, εκτός από την παραδοσιακή τους χρήση σαν δομικό υλικό, βρίσκουν εφαρμογή, κάτω από ειδικές προδιαγραφές χημικής σύστασης, κοκκομετρίας λευκότητας, βαθμού αλέσεως κλπ., σε πάρα πολλούς βιομηχανικούς τομείς.
Ο σημαντικότερος ίσως τομέας που βρίσκουν εφαρμογή είναι αυτός των πληρωτικών και επικαλυπτικών.
Πρόκειται για λεπτόκοκκα υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται είτε για την αύξηση του όγκου είτε για την βελτίωση των οπτικών ιδιοτήτων του τελικού προϊόντος.
Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τις πολυάριθμες εφαρμογές των υλικών αυτών, όπως: παρασκευή χρωμάτων, κάθε είδους στόκων, πλαστικών αντικειμένων, στεγανωτικών υλικών, καλλυντικών, επικαλυπτικού χαρτιού, λιπαντικών, εντομοκτόνων, λευκών βερνικιών, λευκής μελάνης, φαρμάκων και φαρμακευτικών υλικών κλπ.

Στην κατηγορία των ενεργειακών πρώτων υλών έχει εντοπιστεί κοίτασμα τύρφης, κατάλληλο για λαχανοκομικές και ανθοκομικές καλλιέργειες, στη Κορώνη Πρέβεζας, καθώς και ένα παρόμοιο μικρού μεγέθους κοίτασμα στο Πέραμα και στο Σιστρούνι Ιωαννίνων.
Επίσης έχει βρεθεί κοίτασμα λιγνίτη στα Γιάννινα με αποθέματα 42 εκ. τόνους, κατάλληλο για την παραγωγή οργανοχημικών λιπασμάτων.
Το απόθεμα ανέρχεται σε 47.106 τόννους. Το περιεχόμενο της υγρασίας είναι 65.5% και η τέφρα επί ξηρού είναι 34%.
Το εκμεταλλεύσιμο απόθεμα, είναι δυνατόν να τροφοδοτήσει μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 125 MW για 21 χρόνια. Όπως επισημαίνει ο κ. Τσέζος, λόγω περιβαλλοντολογικών προβλημάτων, που θα δημιουργούσε η καύση του λιγνίτη για ηλεκτροπαραγωγή σʼ ένα στενό χώρο και με ιδιαίτερη ιστορία, η ΔΕΗ δεν συμπεριέλαβε στα μελλοντικά της σχέδια την αξιοποίηση του λιγνίτη για τον σκοπό αυτό.

Στον τομέα της γεωθερμικής ενέργειας, εντοπίστηκε νέο γεωθερμικό πεδίο στη θέση Καβάσιλα Κόνιτσας, με θερμοκρασία νερού μεγαλύτερη των 32 °C. Το πεδίο αυτό διαθέτει πολύ καλές προοπτικές για την ανάδειξή του σε ιαματική και γεωργική πηγή. Επίσης είναι γνωστό το γεωθερμικό πεδίο Συκιών Άρτας, με οροφή του ταμιευτήρα στα 280 μ. από την επιφάνεια, θερμοκρασία νερού στους 50 °C και παροχή γεώτρησης 70 κ.μ./ώρα. Το πεδίο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί σε θερμοκήπια, ιχθυοκαλλιέργειες και αντιπαγετώδη προστασία των καλλιεργειών των εσπεριδοειδών.