Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009

Τα θέματα και οι απαντήσεις της Χημείας Γ θετικής.

Ελαφρώς πιο δύσκολα από πέρυσι (2008), σαφώς πιο εύκολα από πρόπερσι (2007)

Σημερινά θέματα Χημείας Γ Λυκείου θετικής κατ. Εκφωνήσεις

Απαντήσεις από το Φροντιστήριο Όριον

Απαντήσεις από το Φροντιστήριο Πολύτροπο

Απαντήσεις από το Φροντιστήριο Πράξις