Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009

Θέματα Χημείας εισαγωγικών εξετάσεων 1971.


Τα θέματα Χημείας των εισαγωγικών εξετάσεων του 1971 του Ιατρικού-Φαρμακευτικού, Φυσικομαθηματικού- Γεωπονοδασολογικού, Διδασκαλικού, Γυμναστικού, Πολυτεχνικού και Τεχνικού Κύκλου.

Δύο ή τρεις ασκήσεις κυρίως σε όχι και τόσο Χημεία όπως: Εύρεση σύστασης μίγματος, εύρεση ατομικού βάρους στοιχείου, καύσεις οργανικών ενώσεων, εύρεση εμπειρικού τύπου, ελάχιστες οι απαιτούμενες αντιδράσεις στις ασκήσεις.

Λείπει το ζήτημα της θεωρίας σε κάθε κύκλο, που απαιτούσε τεράστια απομνημονευτική ικανότητα – σκληρού δίσκου πολλών Mb - από νόμους Χημείας, παρασκευές και ιδιότητες στοιχείων, αρκετών χημικών ανοργάνων και οργανικών ενώσεων.

Οι λύσεις των ασκήσεων στο τεύχος 27 του περιοδικού Φυσικός Κόσμος, τον Νοέμβριο του 1971, σε επιμέλεια των Παντελή Τόμου, Φαίδωνα Γερογιάννη, Φυσικών.
(Εκδότης του Φ.Κ.: Ευαγ. Παπαθεοφάνους, που εσυντάσσετο υπό τον έλεγχο Επιτροπής Επιστημόνων, με Υπεύθυνο συμφώνως τω Νόμω, Διευθυντή Συντάξεως τον Βασίλειο Σουρβίνο)


Δεν υπάρχουν σχόλια: