Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

Οξείδωση αιθανόλης. Οξειδωτική δράση ΚMnO4, K2Cr2O7.

Σε δοκιμαστικό σωλήνα ή ποτήρι ζέσης ρίχνουμε 5 νερού και διαλύουμε περίπου 1 gr K2CrO7.
Με το σιφώνιο ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ προσθέτουμε σταγόνα - σταγόνα 1 ml πυκνού θειϊκού οξέος.
Κατόπιν με άλλο σιφώνιο προσθέτουμε 1-2 ml αιθανόλης
Θερμαίνουμε το μίγμα σε υδατόλουτρο (ποτήρι με ζεστό νερό)
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ απευθείας θέρμανση σε λύχνο.
Το αρχικό διάλυμα θα αλλάξει χρώμα
(από τον Εργαστηριακό Οδηγό της Β Λυκείου γενικής παιδείας της ομάδας με συντονιστή τον Κ. Τσίπη)

Όταν σε όξινο υδατικό διάλυμα KMnO4 ή K2Cr2O7 διαβιβάσουμε κάποια ποσότητα πρωτοταγούς ή δευτεροταγούς αλκοόλης, αλδεύδης, μεθανικού ή οξαλικού οξέος τότε τα διαλύματα αυτά αλλάζουν χρώμα.
Το όξινο υδατικό διάλυμα KMnO4 που έχει ιώδες χρώμα αποχρωματίζεται
ενώ το όξινο διάλυμα του K2Cr2O7 αλλάζει χρώμα από πορτοκαλί σε θολό κυανοπράσινο
(από το βιβλίο του Πέτρου Ιακώβου "Οργανική Χημεία" Εκδόσεις Ζήτη Θεσσαλονίκη 1995)

Δεν υπάρχουν σχόλια: