Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Σημειώσεις - κάρτες- πειραμάτων Χημείας από τον παλαίμαχο Χημικό κ. Θεόδωρο Παπαζήση (ΙΙ)

7Α) Επίδειξις της χημικής συγγένειας. α) Ιώδιο (J2) -πρώτα- και φωσφόρος (P) μετά. β) Θείον (S) - πρώτα - και φωσφόρος (P) μετά. 8Α) Χημική αντικατάστασις. Αντικατάστασις του Cu εις διάλυμα CuSO4. Αντικατάστασις του Η του ΗCl υπό Zn, Fe.

9Α) Παρασκευή αραιών οξέων. Ιδιότητες των οξέων.

10Α) Βάσεις και ιδιότητες αυτών.
11Α) Εξουδετέρωσις βάσεως υπό οξέος. Παρασκευή άλατος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: