Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η χημική ισορροπία

Βοηθητικό χαρτί πλοήγησης (μπούσουλας) για τη διδασκαλία της χημικής ισορροπίας και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.
Δεν υπάρχουν σχόλια: