Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

Μετατόπιση χημ ισορ. σε εξώθερμη αντίδραση. με ελάττωση της θερμοκρασίας


Με ελάττωση της θερμοκρασίας η αντίδραση μετατοπίζεται προς τα δεξιά (προσπαθώντας να αυξήσει την θερμοκρασία που εμείς ελαττώσαμε  - παράγοντας θερμότητα μαζί με επιπλέον αμμωνία)
Παράγεται πιο πολύ αμμωνία.
(οι εξώθερμες αντιδράσεις ευνοούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες)
Βλέπε την αντίστοιχη αύξηση της σταθεράς Κ της χημικής ισορροπίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: