Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2009

Ανιχνεύσεις, διακρίσεις εποπτικά σε σχήματα από το βιβλίο του κ. Πέτρου Ιακώβου.

Η αιθανόλη, οι μεθυλοδευτεροταγείς αλκοόλες,
-και τα προϊόντα οξείδωσης των ανωτέρω-
η αιθανάλη και οι μεθυλοκετόνες
δίνουν την αλοφορμική αντίδραση.


Με ιώδιο, παρουσία NaOH διασπώνται και στα προϊόντα καταβυθίζεται το
κίτρινο ίζημα του ιωδοφορμίου (CHJ3)


Οι πρωτοταγείς - δευτεροταγείς αλκοόλες, οι αλδεϋδες, το μεθανικό οξύ, το οξαλικό οξύ, τα αλκένια, τα αλκίνια, τα συζυγή αλκαδιένια οξειδώνονται από το όξινο διάλυμα του υπερμαγγανικού καλίου.
Τα υπερμαγγανικά ιόντα (ΜηΟ4, Mn με +7) ανάγονται σε ιόντα μαγγανίου (Mn με +2)
Το διάλυμα από μωβ αποχρωματίζεται (σε άχρωμο)

Οι παραπάνω ενώσεις οξειδώνονται και από όξινο διάλυμα διχρωμικού καλίου (Κ2Cr2O7) Τα διχρωμικά ιόντα (Cr2O7, με Cr +7) ανάγονται σε ιόντα χρωμίου (Cr με +3) Το διάλυμα αλλάζει χρώμα από πορτοκαλί σε ανοικτό πράσινο

Δεν υπάρχουν σχόλια: