Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Παραγωγή και ανίχνευση διοξειδίου του άνθρακα CO2.Το διάλυμα HCL που προστίθεται είναι αραιωμένο HCL του εμπορίου (φυάλη από super market) με αναλογία 1:1.
Στην κωνική φυάλη πέφτοντας το HCL στα χαλίκια (ανθρακικό ασβέστιο) παράγεται διοξέιδιο του άνθρακα, που μέσα από τον ελαστικό σωλήνα διοχετεύεται στο ποτήρι που περιέχει διαυγές ασβεστόνερο .
Το CO2 σαν όξινο οξείδιο αντδρά με τη βάση Ca(OH)2 σχηματίζοντας ανθρακικό ασβέστιο που είναι σχεδόν αδιάλυτο στο νερό. Το ασβεστόνερο θολώνει.
Συνεχίζοντας την διοχέτευση διοξειδίου του άνθρακα το ανθρακικό ασβέστιο μετατρέπεται σε όξινο ανθρακικό ασβέστιο Ca(HCO3)2 που είναι ευδιάλυτο στο νερό, και έτσι το θολωμένο ασβστόνερο διαυγάζει.
Η αμφίδρομη αντίδραση μεταξύ CaCO3 και Ca(HCO3)2 δημιούργησε συν τω χρόνω τους σταλακτίτες και σταλαγμίτες στα σπήλαια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: