Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Οξειδωτικό: οξειδώνει - ανάγεται Αναγωγικό: ανάγει - οξειδώνεται

Για να ξέρουμε τουλάχιστον τη κατάσταση (στερεά - υγρή - αέρια) όταν γράφουμε ένα σωρό αντιδράσεις, χωρίς οι μαθητές να έχουν δει ΠΟΤΕ τις εν λόγω ουσίες, έστω και κατ' όψιν.
Τα σχήματα από το βιβλίο ΑΝΟΡΓΑΝΟΣ ΧΗΜΕΙΑ των Στυλιανού Κατάκη - Δημητρίου Κατάκη.(Αθήνα 1964)

.........................................
 Από το ΑΝΑγωγικό ΑΝΑχωρούν ηλεκτρόνια, το ίδιο παθαίνει οξείδωση, ενώ ανάγει κάποιο άλλο.
Στο οξειδωτικό έρχονται τα ηλεκτρόνια, το ίδιο ανάγεται, ενώ οξειδώνει κάποιο άλλο.
.............................................................

Από το βιβλίο Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας του Μανουσάκη 

Δεν υπάρχουν σχόλια: