Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

Οξείδωση θειώδους νατρίου από υπερμαγγανικό κάλιο (Πείραμα - Φύλλο εργασίας)


Ποια ουσία είναι το οξειδωτικό; 

Το   .............    και συγκεκριμένα το ....  που ανάγεται από
 που έχει στο υπερμαγγανικό ιόν σε δισθενές ιόν μαγγανίου
Να γραφεί η σχετική ημιαντίδραση και να σημειωθεί  η ελάττωση του ΑΟ

Ποια ουσία είναι το αναγωγικό; 
Το ........................ που οξειδώνεται σε ..........
Το ....  από + 4 που έχει στα  ... ..... .ιόντα, οξειδώνεται σε +6 που έχει στα  . . . . . . .ιόντα.
Να γραφεί η σχετική ημιαντίδραση και να σημειωθεί η αύξηση του ΑΟ

Να γραφεί η πλήρης αντίδραση Δεν υπάρχουν σχόλια: