Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

Ανίχνευση ανιόντων Cl, Br, J

Από τα αλογονούχα άλατα ο AgCl είναι λευκός, o AgBr λευκοκίτρινος διαλυτός σε υδατικό διάλυμα NH3, o ΑgJ κίτρινος αδιάλυτος σε υδατικό διάλυμα NH3.

Το ίζημα του AgCl είναι φωτοπαθές και αν εκτεθεί σε ηλιακό φως μαυρίζει.

Ερωτήσεις και άλλες δραστηριότητες (από τον εργαστηριακό οδηγό Χημείας της Α Λυκείου Στέλιου Λιοδάκη – Δημήτρη Γάκη)

Ένα «άγνωστο» στερεό είναι η AgNO3 ή Cu(NO3)2. Μπορείτε να προτείνετε μια απλή διαδικασία για να το ταυτοποιήσετε;

Για την ποιοτική ανίχνευση, εκτός από το χρώμα του ιζήματος εξετάζονται και άλλοι παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί;

Ελέγξτε αν το νερό της βρύσης έχει χλωριόντα. Σε ποιες περιοχές αναμένεται μεγαλύτερη περιεκτικότητα του νερού σε ιόντα χλωρίου;

Δεν υπάρχουν σχόλια: