Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Θέματα Χημείας γενικών εξετάσεων 1988 Δέσμες Ι - ΙΙ


ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1988  (Ι –ΙΙ ΔΕΣΜΗ)

ΖΗΤΗΜΑ 1ο . α) Σε τι διαφέρει ο ομοιοπολικός από τον ετεροπολικό δεσμό; Τι είναι ο πολωμένος ομοιοπολικός δεσμός;
β) Πως ορίζεται ο αριθμός οξείδωσης και με ποιους συμβατικούς κανόνες καθορίζεται;

ΖΗΤΗΜΑ 2ο. α) Πως παρασκευάζεται η φορμαλδεϋδη και η ακεταλδεϋδη;
β) Ποιες οι χημικές ιδιότητες των εστέρων των κορεσμένων μονοκαρβονικών οξέων με κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες; (RCOOR’)

ΖΗΤΗΜΑ 3ο. Μίγμα 45 gr αιθυλικής αλκοόλης και ακεταλδεϋδης οξειδώνεται πλήρως, χωρίς όμως να διασπασθεί η ανθρακική αλυσίδα των ενώσεων αυτών.
Το προϊόν της οξείδωσης εξουδετερώνεται πλήρως
από 500 ml  διαλύματος NaOH 2N.
Να προσδιοριστεί η ποσότητα σε gr της αιθυλικής αλκοόλης και της ακεταλδεύδης στο μίγμα. (Δίνονται  ατομικά βάρη)

ΖΗΤΗΜΑ 4ο. Σε διάλυμα HCl  1Ν προστίθεται ορισμένη ποσότητα μεταλλικού ψευδάργυρου, οπότε πραγματοποιείται η αντίδραση Zn + 2H +  à  Zn++ + H2  (g)  
Μετά το τέλος της αντίδρασης διαπιστώνεται ότι το pH του διαλύματος
είναι ίσο με 1.
α) Να προσδιοριστεί η συγκέντρωση των ιόντων ψευδαργύρου στο διάλυμα μετά το τέλος της αντίδρασης.
β) Στο παραπάνω όξινο διάλυμα ιόντων ψευδαργύρου προστίθεται, προοδευτικά, στερεό NaOH χωρίς ουσιαστική μεταβολή του όγκου του διαλύματος.
Ποια είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του pH του διαλύματος  ώστε να μη σχηματισθεί ίζημα υδροξειδίου του ψευδαργύρου Zn(OH)2 
Δίνονται Ksp Zn(OH)2 = 4,5 10-17 KW = 10-14.

(ΣΗΜ Οι εξετάσεις το 1988 έγιναν περί τα μέσα Ιουλίου, μετά την πολυήμερη απεργία της ΟΛΜΕ, αφού μεσολάβησαν αρκετές αλλαγές υπουργών – υφυπουργών, τελικά με υπουργό Παιδείας τον Γιώργο Παπανδρέου.
Η απεργία λύθηκε αφού δόθηκαν τα  λεγόμενα τρίμηνα
 - Δίδαξα τη χρονιά αυτή,  χημεία στη 2η δέσμη (Αντ. Κ. Γεω. Ζ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: