Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Θέματα Χημείας Γενικών Εξετάσεων 1991 (1η - 2η Δέσμη)
Θέματα Χημείας Γενικών Εξετάσεων  1991 (1η  - 2η Δέσμη)

ΖΗΤΗΜΑ 1ο . (α) Είναι γνωστό ότι δεσμοί ηλεκτροστατικής φύσεως σχηματίζονται μεταξύ αντίθετα φορτισμένων ιόντων. Σε ποιες περιπτώσεις σχηματίζονται δεσμοί ηλεκτροστατικής φύσεως; Περιγράψτε τους δεσμούς αυτούς και δώστε δύο παραδείγματα.
(β) Δώστε τον ορισμό της ταχύτητας μιας χημικής αντίδρασης και αναφέρατε τους παράγοντες, οι οποίοι την επηρεάζουν. Ποια η επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα των αντιδράσεων και που οφείλεται;

ΖΗΤΗΜΑ 2ο. (α) Ποιες είναι οι χημικές ιδιότητες των κορεσμένων υδρογονανθράκων;
(β) Να γραφεί το γενικό σχήμα πολυμερισμού των αλκενίων. Να γραφούν τα ονόματα και οι χημικοί τύποι των κυριότερων πολυμερών του αιθυλένιου και των παραγώγων του.

ΖΗΤΗΜΑ 3ο. Σε κενό δοχείο όγκου 10 lt εισάγονται 0,5 moles Η2 και 0,5 moles J2, τα οποία θερμαίνονται στους 448 oC . Στη θερμοκρασία αυτή, για τη χημική αντίδραση H2 + J2 === 2HJ
η σταθερά της χημικής ισορροπίας KC  είναι 64.
Να υπολογιστούν: (α) Η σταθερά της χημικής ισορροπίας της αντίδρασης η σχετική με τις μερικές πιέσεις KP στην ίδια θερμοκρασία (448 oC )
(β) Η σύσταση του μίγματος στους 448o C μετά την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας.
(γ) Η ολική πίεση που ασκείται στο δοχείο, όταν η θερμοκρασία ανέλθει στους 727 o C.
Δίνεται η παγκόσμια σταθερά των αερίων R = 0,082 atm lt/ mole 0K

ΖΗΤΗΜΑ 4ο. Κορεσμένη οργανική ένωση Α με μοριακό τύπο  αντιδρά με διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου NaOH   και δίνει μίγμα δύο οργανικών ενώσεων Β και Γ.
Οι ενώσεις Β και Γ διαχωρίζονται κατάλληλα χωρίς απώλειες.
Η συνολική ποσότητα της ένωσης Β που έχει παραχθεί, διαλύεται σε νερό και ηλεκτρολύεται πλήρως. Κατά την ηλεκτρόλυση σχηματίζονται 5,6 lt αερίου οργανικής ένωσης, η οποία όταν καεί με περίσσεια οξυγόνου, παράγει διπλάσιο όγκο διοξειδίου του άνθρακα CO2 . Οι όγκοι των αερίων μετρήθηκαν σε κανονικές συνθήκες.
Η συνολική ποσότητα της ένωσης Γ οξειδώνεται πλήρως, χωρίς να διασπασθεί η ανθρακική αλυσίδα, αποχρωματίζοντας 400 όξινου διαλύματος υπερμαγγανικού καλίου KMnO4  2,5 N.
Να γραφούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Β, Γ, και Α.

……………………………………….
(από τη σύντομη ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην alfavita.gr)

Το Νοέμβριο του 1990 δημοσιεύονται στα ΦΕΚ 154Α, 155Α και 156 Α / 21-11-1990 το Π.Δ. 390/90 «Οργάνωση και Λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων», το Π.Δ. 392/90 «Οργάνωση και Λειτουργία Λυκείων» και το Π.Δ. 393/90 «Οργάνωση και Λειτουργία Γυμνασίων». Τα Π.Δ. επαναφέρουν τις εξετάσεις και τη βαθμολογία στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο και καθιερώνουν τις «μονάδες παιδαγωγικού ελέγχου» ανάλογα με τις οποίες χαρακτηρίζεται η διαγωγή των μαθητών.

Στις 22/11/1990, μέρα που δημοσιεύονται στο Φύλλο της «Εφημερίδας της Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ) τα Π.Δ. που αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του Ηρακλείου Κρήτης, της Κέρκυρας, της Πάτρας, της Θεσσαλονίκης καταλαμβάνουν τα σχολεία τους. Ακολουθεί η Αθήνα και μέχρι 10/12/1990 καταλαμβάνονται εκατοντάδες Γυμνάσια και Λύκεια σε όλη τη χώρα. Γίνονται συγκρούσεις μέσα και έξω από τα κατειλημμένα σχολεία καθώς γονείς και μέλη του κυβερνώντος κόμματος προσπαθούν να σταματήσουν τις καταλήψεις. Σε μια από αυτές δολοφονείται στην Πάτρα ο καθηγητής Νίκος Τεμπονέρας στις 8/1/1991.

Η παραίτηση του Υπουργού Παιδείας Β. Κοντογιαννόπουλου, η ανακοίνωση από το νέο Υπουργό Γιώργο Σουφλιά ( 10 Ιαν 1991 – 13 Οκτ 1993 ) ότι τα Π.Δ. δεν θα ισχύσουν και θα «συζητηθούν εξ αρχής ως προς το περιεχόμενό τους», η εξαγγελία για επιπλέον δημόσια χρηματοδότηση 15 δις και κυρίως ο «πόλεμος του Κόλπου» (18/1/91) «ξεθυμαίνουν» τις μαθητικές αντιδράσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΛΜΕ «η έκρηξη του μαθητικού κινήματος ήταν το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς αυτής. Εξέφρασε με αυτόνομο τρόπο και με άμεσες μορφές δημοκρατίας την αντίδραση στις κυβερνητικές αυτές επιλογές. Αναπτύχθηκε στο γόνιμο έδαφος των μεγάλων αγώνων για καλύτερη Παιδεία και μόρφωση. Αφομοίωσε και συνδέθηκε με τους αγώνες, τα αιτήματα και τις προσδοκίες των δικών μας αγώνων» (Μηνιαίο Πληροφοριακό Δελτίο της ΟΛΜΕ, τευχ. 620/1991, σ. 5).
………………
Υφυπουργοί ΥΠΕΠΘ στο διάστημα αυτό (10 Απρ. 1990 – 13 Οκτ.1993) των κυβερνήσεων της Ν.Δ. διετέλεσαν
Βασίλειος Μπεκίρης (11 Απρ. 1990 – 2 Δεκ. 1992)
Καλλιόπη Μπουρδάρα (11 Απρ. 1990 – 8 Αυγ. 1991)
Βύρων Πολύδωρας (7 Αυγ. 1992 – 3 Δεκ. 1993)
Αναστάσιος Σπηλιόπουλος (3 Δεκ. 1992 – 13 Οκτ. 1993)
Θωμάς Κούρτης (3 Δεκ. 1992 – 13 Οκτ. 1993)
……………………..

Δεν υπάρχουν σχόλια: